Wednesday, 15 June 2011

10 voordelen van het opgroeien in het buitenland!

De volgende eigenschappen heb je (waarschijnlijk) ontwikkeld:

1. Cross culturele vaardigheden
2. Sociale vaardigheden
3. Taalkundige vaardigheden
4. Goed kunnen observeren
5. Het makkelijk kunnen aanpassen
6. Het waarderen van diversiteit
7. Een brede wereldvisie
8. Het accepteren van een andere denkwijze
9. Bruggenbouwer

10. Fundament leggen voor het zijn van een echte wereldburger

Meer informatie kan je lezen in het boek "Third Culture Kids: the experience of Growing up among worlds" van David C. Pollock and Ruth E. van Reken.

Meer lezen kan ook op de website van het Denizen online magazine. Het is een groep third culture kids (TCK's) of wel mensen die in het buitenland opgeroeid zijn die daar verhalen publiceren. Het is de moeite waard om daar eens te kijken. 

Zoals aan veel dingen zitten er ook nadelen aan: De 10 nadelen van het opgroeien in het buitenland.

No comments:

Post a Comment