Saturday 25 June 2011

AOW en kinderen in het buitenland

AOW: de Algemeen Ouderdoms Wet. Als je met je ouders naar het buitenland gaat denk jij zelf niet aan je AOW en misschien je ouders ook niet. De AOW is een hoeveelheid geld die je maandelijks krijgt als 65 jaar bent. Mocht je tussen je 15de en je 65 ste jaar in het buitenland wonen dan heeft dat invloed op je AOW later.

Ik ben op mijn 19de voor het eerst in Nederland komen wonen maar ben wel Nederlander, omdat ik tussen mijn 15de en 19de jaar niet in Nederland woonde krijg ik als ik 65 ben minder AOW. Gelukkig waren mijn ouders destijds hiervan op de hoogte en hebben wij die jaren ingekocht. Hierdoor heeft het verblijf in het buitenland geen financiële invloed jaren later. Het is handig om dit te weten en om het te regelen! Kennis is macht. 

Informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB):
"De verzekering voor de AOW begint in Nederland als iemand 15 wordt. Bent u pas na uw 15e verjaardag (weer) in Nederland komen wonen of werken? Dan was u daarvoor niet verzekerd voor de AOW. Daardoor krijgt u op uw 65e een lager AOW-pensioen.

Dankzij ' inkoop' kunt zich alsnog vrijwillig verzekeren voor de AOW vanaf uw 15e verjaardag tot de dag waarop u naar Nederland kwam en krijgt dan een hoger AOW-pensioen.

Komt u voor het eerst in Nederland wonen of werken? Dan kunt u AOW inkopen als u:
  • tussen de 15 en 65 jaar bent én
  • op dit moment korter dan 10 jaar in Nederland woont of werkt. "
Meer informatie over AOW en het "inkopen" is te vinden op de site van de  Sociale Verzekeringsbank.

Ook bij de Wereldomroep is een artikel over de mogelijkheid om je vrijwillig te verzekeren.

No comments:

Post a Comment